Unicef Norge outsourcer sentralbordet!

By March 5, 2019 Aktuelt

Unicef Norge setter bort håndteringen av sentralbordet når de selv ikke har anledning. Vi takker for tilliten.

UNICEF jobber for å skape varige endringer og styrke rettighetene – for hvert barn. Som verdens største hjelpeorganisasjon for barn og en viktig del av FN, har vi unik gjennomslagskraft i over 190 land.

UNICEF Norges hovedformål er å inspirere til engasjement for verdens barn. De er én av 34 nasjonale støttekomiteer for UNICEF. Støttekomiteene jobber med å samle inn penger til UNICEFs internasjonale arbeid, og med opinionsarbeid for barns rettigheter.

UNICEF Norge ble stiftet i 1954, da var kun én person ansatt. I dag er de rundt 45 ansatte.